Предложение за изменение и допълнение на наредба №7

681