Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18/2019 г. на Общински съвет - Плевен за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

1424