Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен

624