Предложение за приемане на наредба за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен + предложение от В.Вътов, Директор ОД-МВР-Плевен

1205