Предложение за приемане на нов Правилник за организацията и дейността на звено "Инспекторат" към администрацията на Община Плевен

911