Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за търговската дейност на територията на Община Плевен

715

Файлове:

izmnaredba14.pdf izmnaredba14.pdf