Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен

647

Файлове:

20eci20iadaaaa2017.doc 20eci20iadaaaa2017.doc