ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №33 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛЕВЕН

828