ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен

301

Файлове:

proekt.pdf proekt.pdf