Проект за приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Oбщина Плевен

730

Файлове:

20naredba203_2016.pdf 20naredba203_2016.pdf