ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ПЕЧКИТЕ НА ТВЪРДО ГОРИВО С НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТОПЛОУРЕДИ

539

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ПЕЧКИТЕ НА ТВЪРДО ГОРИВО С НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТОПЛОУРЕДИ

На 20 октомври Община Плевен подаде проектно предложение на стойност 29.5 млн. лв.  по процедура „За по-чист въздух“ на Програма „Околна среда“. Целта на процедурата е чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици от битовото отопление да се подобри качеството на атмосферния въздух и условията за живот в общината. Планираните за финансиране по проекта дейности включват подмяна на печки и котли, работещи с твърдо гориво с друг вид отоплителни уреди, използващи електричество, пелети и дървесна биомаса, отговаряща на специфичните технически параметри по процедурата.

Домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, ще имат възможност да получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни топлоуреди.

Важно за гражданите е да знаят, че през 2024 г. те ще имат възможността да подадат заявление в общината, за което също ще получат съдействие и безплатна консултация от специалисти за най-подходящия нов топлоуред. За да се възползват от възможността гражданите да получат безвъзмездно нови екологични и енергийно ефективни топлоуреди, ще трябва да се съгласят да предоставят за рециклиране старите си устройства на твърдо гориво.Общината ще има ангажимент да демонтира старите печки, на дърва и въглища, и да ги предадат за рециклиране.Средствата от предадените за рециклиране устройства ще бъдат изразходвани целево за зелени мерки, съгласно действащата програма на общинаПлевен за качество на атмосферния въздух.

Доставката и монтажът на новите уреди ще се осигури от общината с финансиране от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., която дава възможност на българските граждани да постигнат по-здравословна и екологична среда за своите семейства.

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на въздуха на територията на община Плевен чрез спестени 94,7 тона емисии на ФПЧ10. Проектът ще спомогне за опазване на здравето и ще повиши качеството на живот на жителите на община Плевен.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ПЕЧКИТЕ НА ТВЪРДО ГОРИВО С НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТОПЛОУРЕДИ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК…

петък, 27 октомври 2023
540

Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен даде местният парламент

Зелена светлина за кандидатстване с…

петък, 29 септември 2023
442

Община Плевен организира срещи с граждани във връзка с проекта за смяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи

Община Плевен организира срещи с…

вторник, 21 февруари 2023
1025

Смяната на печки на твърдо гориво с екологични нови уреди беше тема на работна среща с  кметовете на кметства

Смяната на печки на твърдо…

четвъртък, 12 януари 2023
1433