Стартира проучване на мнението и нагласите на населението на територията на община Плевен относно подмяна на уредите за отопление на твърдо гориво

777

С писмо от Ръководителя на Управляващия орган на Програма „Околна среда” 2021-2027 г. Община Плевен беше информирана, че е бенефициент през новия програмен период по Приоритет 5 „Въздух” по мерките, свързани  с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи  с работно заглавие „За по-чист въздух”. Процедурата „За по-чист въздух” се финансира от Европейския съюз и националния бюджет на Република България и има за цел да намали въздействието на домакинствата, използващи твърдо гориво, върху качеството на атмосферния въздух и така да бъде редуцирано количеството на фини прахови частици.

В тази връзка Община Плевен започва проучване за нагласите на домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, за безплатна подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативни форми за отопление. Резултатите от него  ще предоставят актуална информация за това дали и при какви условия гражданите биха заменили отоплителните си устройства и с каква форма на отопление, в съответствие с планираната процедура „За по-чист въздух“.

За набиране на информация ще бъде проведено пряко стандартизирано интервю в домакинства от град Плевен и кметствата Славяново, Беглеж, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Гривица, Дисевица, Коиловци, Опанец, Търнене и Ясен. Общият размер на извадката е 1000 души, представители на целевата група. Проучването ще стартира от 15 ноември 2022 г. То ще бъде извършено от изследователската компания „ЕСТАТ” ЕООД,  с която Община Плевен има сключен договор като част от подготовката за кандидатстване по програмата.

Мярката за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво е ключова по отношение на намаляването на емисиите от фини прахови частици. Това  е първото мащабно действие, в което хората от община Плевен трябва да се включат и да вземат отношение по чистотата на атмосферния въздух. Екологичните ползи на проекта са много и неговото реализиране ще спомогне община Плевен да се превърне в по-чисто и добро място за живеене. Дейностите предвиждат безплатна подмяна на отоплителните устройства на домакинствата, които използват уреди с твърди горива, с екологични алтернативни форми за отопление.Получатели на помощта са хора, които живеят на територията на община Плевен и използват топлоуреди на твърдо гориво (дърва и въглища). Допустимите екологични алтернативни топлоуреди са климатици клас А, термопомпи, котли и камини на пелети или дървен чипс. За разлика от предишния програмен период газифициране не е допустимо, както и финансирането на печки на дърва, отговарящи на Директивата за екодизайн.

Община Плевен призовава гражданите за съдействие при попълване на въпросника. Проучването ще подпомогне усилията на общинското ръководство да продължи да работи за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез включване в програмата за подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с енергоспестяващи и екологосъобразни.

 

Файлове:

PRESS 1.blanka_.docx PRESS 1.blanka_.docx
Свалете в PDF

Още новини Всички новини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СМЯНА НА ПЕЧКИТЕ НА ТВЪРДО ГОРИВО С НОВИ ЕКОЛОГИЧНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТОПЛОУРЕДИ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВНЕСЕ В СРОК…

петък, 27 октомври 2023
540

Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен даде местният парламент

Зелена светлина за кандидатстване с…

петък, 29 септември 2023
443

Община Плевен организира срещи с граждани във връзка с проекта за смяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи

Община Плевен организира срещи с…

вторник, 21 февруари 2023
1025

Смяната на печки на твърдо гориво с екологични нови уреди беше тема на работна среща с  кметовете на кметства

Смяната на печки на твърдо…

четвъртък, 12 януари 2023
1433