Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Плевен през 2017 г. Програмата е приета с Решение на Общински съвет № 458 от 26.01.2017г.

1238

Файлове:

2017 PROGRAMA.xls 2017 PROGRAMA.xls