Програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост в община Плевен за 2020 г.

1304

Файлове:

Програма 2020.pdf Програма 2020.pdf