РЕШЕНИЕ 833/25.01.2018Г. ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА 2018Г.

2756

Файлове:

Решение №833.pdf Решение №833.pdf