Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване