Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания