Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници