Регистър на приватизацията

регистър - стопанска сграда с.Горталово

2654

Партида В   № по ред 52 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 644 дата 29.09.2005 г. брой на ДВ 84 Дата 21.10.2005 г. Предмет на продажба Масивна едноетажна стопанска сграда-скотовъден обор с площ 175 кв.м. с частичен…

регистър - магазин№2, вх.Б

2480

Партида В   № по ред 51 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Магазин № 2 с идентификатор 56722.661.9.9.26, със застроена площ 21.04 кв. м. Местонахождение…

Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21, със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща маза № 21 с площ 4.38 кв. м

2365

Партида В   № по ред 50 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Ателие № 4 с идентификатор 56722.661.9.10.21,  със застроена площ 55.35 кв. м. и прилежаща…

Помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид обществена сграда”

2565

Партида В   № по ред 49 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 1083 дата 29.05.2014 г. брой на ДВ 51 Дата 20.06.2014 г. Предмет на продажба Сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застроена площ 52 кв. м, представляваща помещения…

Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.21

2537

Партида В   № по ред 48 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Ателие № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.21, с предназначение:…

Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40

2509

Партида В   № по ред 47 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентиф. 56722.661.9.10.40, с предназначение:…

Магазин № 3 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.27

2560

Партида В       № по ред   46   Решение за откриване на процедура за приватизация       №   471   дата   27.02.2013 г.   брой на ДВ   28   Дата   19.03.2013 г.   Предмет на продажба   Магазин № 3 – самостоятелен…

Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41

2553

Партида В   № по ред 45 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41,с предназначение:…

Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19

2520

Партида В   № по ред 44 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 471 дата 27.02.2013 г. брой на ДВ 28 Дата 19.03.2013 г. Предмет на продажба Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19,с предназначение:…

Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. - находящ се в гр.Плевен, ж.к. „Сторгозия” №150

2681

Партида В   № по ред 43 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 1066 дата 30.09.2010 год. брой на ДВ 84 Дата 26.10.2010 год. Предмет на продажба Поземлен имот с идентификатор 56722.655.4 с площ 8720 кв.м. – урбанизирана територия…

Обособена част от двуетажна масивна сграда - село Коиловци

2790

Партида В   № по ред 42 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 1542 дата 18.10.2007 год. брой на ДВ 94 Дата 16.11.2007 год. Предмет на продажба   Обособена част от двуетажна масивна сграда, представляваща незавършен…