Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19

2412

Партида В

 

№ по ред

44

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

471

дата

27.02.2013 г.

брой на ДВ

28

Дата

19.03.2013 г.

Предмет на продажба

Ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19,с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на ниво приземен етаж, със застроена площ 29.60 кв. м., заедно  с 0.4322% ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

бул. “Георги Кочев” № 13, вх.Б

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1011

дата

27.03.2014 год.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

37

дата

29.04.2014 г.

дата на търга

30.05.2014 г.

начална цена

17 100 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. Малинка Цанкова Христова -  1 място

2. Румяна Енчева Радева -  2 място                                             

предложена цена от всеки един от участниците

1. Малинка Цанкова Христова -  20 500 лв. без ДДС

2. Румяна Енчева Радева – 19 650 лв. без ДДС                                         

Купувач

Малинка Цанкова Христова

дата на подписване на договора

02.07.2014 год.

наименование

Малинка Цанкова Христова

седалище

Гр. Плевен

адрес

ул. “Шейново” № 7

ЕИК

 

цена /в лева/

24 600 с ДДС

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

03.07.2014 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други