Регистър на приватизацията

Поземлен имот с площ 8270 кв. м., ж-к"Дружба"

1900

Партида В   № по ред 41 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 122 дата 03.04.2012 год. брой на ДВ 33 Дата 27.04.2012 год. Предмет на продажба   Поземлен имот с идентификатор 56722.667.996, с площ 8 337 кв. м. - урбанизирана…

Магазин № 1, ет. 1, - гр. Плевен, пл. “Свобода” № 5

2175

Партида В   № по ред 40 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 689 дата 25.03.2003 год. брой на ДВ   Дата   Предмет на продажба   Магазин № 1, ет. 1, вляво от входа с идентификатор 56722.659.427.1.2, със застроена площ…

Масивна едноетажна сграда ул."Даскал Димо" 7

2296

Партида В   № по ред 39 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 850 дата 29.01.2010 год. брой на ДВ 16 Дата 26.02.2010г. Предмет на продажба Масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11, със застроена площ 49.00…

Самостоятелен обект в сграда с адрес Ул. ”Сан Стефано” №11, вх. Б

2331

Партида В   № по ред 38 Решение за откриване на процедура за приватизация   № 1450 дата 30.08.2007 год. брой на ДВ 82 Дата 12.10.2007г. Предмет на продажба Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.664.6.4.8, със застроена площ 75.96…