Помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид обществена сграда”

2436

Партида В

 

№ по ред

49

Решение за откриване на процедура за приватизация

 

1083

дата

29.05.2014 г.

брой на ДВ

51

Дата

20.06.2014 г.

Предмет на продажба

Сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застроена площ 52 кв. м, представляваща помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: ”за друг вид обществена сграда”

Местонахождение

гр. Плевен

Адрес

жк “Сторгозия” № 38А

забрана за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

разрешение за извършване на разпоредителни сделки

 

 

дата

 

Решение за определяне на метод на приватизация

 

номер

№ 1391

дата

26.02.2015 г.

Обнародвано в Държавен вестник

 

брой

22

дата

24.03.2015 г.

дата на търга

20.04.2015 г.

начална цена

17 000 лв. без ДДС

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

крайно класиране на участниците

1. място – “Крас 71 - Николови” ЕООД

2. място – Красимир Пешков 

3. място – “ПИБ КОМЕРС” ЕООД

предложена цена от всеки един от участниците

“Крас 71 - Николови” ЕООД – 18 000 лв. 

 Красимир Пешков  - 17 000 лева

“ПИБ КОМЕРС” ЕООД - 17 000 лева

Купувач

 “Крас 71 - Николови” ЕООД

дата на подписване на договора

19.05.2015 г.

наименование

“КРАС 71 - НИКОЛОВИ” ЕООД

седалище

Гр. Плевен

адрес

Жк. Дружба, бл. 132, вх. Г, ет.1, ап. 1

ЕИК

114077145

цена /в лева/

18 000  

срок на плащане

при подписване на договора

схема на плащане

 

 

дата

 

основни параметри на офертите на участниците и крайно класиране

 

Решение за спечелилия конкурса

 

 

дата

 

Решение на Надзорния съвет за одобряване на сделката в случаите по чл.16,ал.1,т.5 ЗПСК

 

 

дата

 

дата на прехвърляне правото на собственост върху имота

20.05.2015 г.

други данни по преценка на органа за приватизация

 

писмено уведомление за разваляне на договора

 

изх. №

 

дата

 

данни за реституционни искове

няма

размер на идеални части присъсобственост на обекти

 

реално възстановяване на обекти

 

сключени концесионни договори

няма

дата

 

основания за разваляне на договора

 

други