Регистър за състоянието на дърветата в гр. Плевен и необходимост от въздействие с цел обезопасяване