Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

ДО ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

150

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 9 / 28.11.2017г.   ДО ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев е подало…

ДО ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

123

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 8 / 28.11.2017г.   ДО ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев…

До София Павлова Маринова от с. Ясен

158

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   СЪОБЩЕНИЕ № 7 / 22.11.2017г.   ДО СОФИЯ ПАВЛОВА МАРИНОВА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 35 ВХ.А ЕТ.3 АП.10 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ПЛЕВЕН С. ЯСЕН     Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…

ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

142

ОБЩИНА ПЛЕВЕН СЪОБЩЕНИЕ № 6 / 14.11.2017г.   ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 134 ОБЛ. ПЛЕВЕН ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ С. РИБЕН   Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация…

ДО ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ, УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4 гр. ВРАЦА

153

СЪОБЩЕНИЕ № 5 / 10.11.2017г.   ДО ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4 ГР. ВРАЦА     Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. сте подали заявление за припознаване на детето…

ДО МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА, УЛ. „ИГЛИКА“ № 16, гр. БЛАГОЕВГРАД

142

СЪОБЩЕНИЕ № 4 / 10.11.2017г.   ДО МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА УЛ. „ИГЛИКА“ № 16 ГР. БЛАГОЕВГРАД     Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване,…

ДО ЛЮДМИЛА ЕМИЛОВА БАЙРАКТАРОВА УЛ. „ДОБРИЧ“ № 5 ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

371

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” заявление за припознаване, наш рег. № ГР.19-16 от 21.03.2017г. от Ростислав Александров Максимов, за припознаване на детето Михаил…

ДО Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19 8000 ГР. БУРГАС

494

ДО Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19 8000 ГР. БУРГАС   Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел „Гражданска…

ДО Г-Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ ГР. СЛАВЯНОВО ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЛ. ПЛЕВЕН

535

ДО Г- Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ ГР. СЛАВЯНОВО ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЛ. ПЛЕВЕН                Уведомяваме Ви, че лицето Селвера Асхатова Чаракчиева от гр. Славяново, оспори писмено на 23.08.2016 г. подаденото…

До Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 28 ГР. ПЛЕВЕН

516

ДО Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ”  № 28 ГР. ПЛЕВЕН   Уведомяваме Ви, че лицето Ася Александрова Алексиева от гр. Плевен оспори писмено на 11.07.2016г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Бисер…