ДО АСЕН ДОЧЕВ СПАСОВ Ж.К. ДРУЖБА, № 323, ЕТ. 7

697

ДО
Г-Н АСЕН ДОЧЕВ СПАСОВ
Ж.К. ДРУЖБА, № 323, ЕТ. 7
ГР. ПЛЕВЕН

Уведомяваме Ви, че лицето Албена Бистрева Симеонова от обл. Плевен, общ. Белене, с. Деков оспори писмено на 12.10.2015 г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Габриела Албенова Симеонова.

На основание чл. 66, ал. 2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.