ДО ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

571

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 9 / 28.11.2017г.

 

ДО

ДАЯНА ЖЕНИ БОЖИНОВА

УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4

ГР. ПЛЕВЕН

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев е подало заявление за вашето припознаване.

На основание чл.66, ал.1 от СК в тримесечен срок /до 06.11.2013г./ майка Ви Жени Божинова Тодорова е имала право да оспори припознаването. На 09.08.2013г. госпожа Тодорова е подала заявление за оспорване на припознаването Ви, за което е било написано уведомително писмо по постоянен адрес на господин Петьо Райчев Райчев. Писмото е върнато като неполучено и съобщение до него е публикувано на сайта на Община Плевен на 12.09.2013г. На основание чл.66, ал.2 от СК в тримесечен срок от публикуване на съобщението господин Райчев е могъл да предяви иск за установяване на произход /т.е. до12.12.2013г./.

Всички последващи заявления за припознаването Ви могат да бъдат подавани само по съдебен ред с иск за установяване на произход /т.е. чл. 66, ал.2 от СК/ и поради тази причина подаденото от господин Райчев заявление за припознаването Ви със съгласието на майка Ви и дадено Ваше съгласие на 03.08.2017г. не може да бъде разглеждано по административен ред.