ДО Г-Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ ГР. СЛАВЯНОВО ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЛ. ПЛЕВЕН

832

ДО

Г- Н АДРИАН ЮЛИЯНОВ ЧАРАКЧИЕВ

ГР. СЛАВЯНОВО

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЛ. ПЛЕВЕН

 

 

           Уведомяваме Ви, че лицето Селвера Асхатова Чаракчиева от гр. Славяново, оспори писмено на 23.08.2016 г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Кибар Селверова Ибова, родено на 28.04.2008 г. в гр. Плевен.

            На основание чл. 66, ал. 2 от Семейния кодекс можете в 3-месечен срок от получаване  на настоящото съобщение да предявите иск в съда за установяване на произход.