ДО Г-Н ЛЮБОМИР АТАНАСОВ НЕНКОВ УЛ. ИЗГРЕВ, № 5 ГР. ПЕЩЕРА ОБЩ. ПЕЩЕРА ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

396

ДО
Г-Н ЛЮБОМИР АТАНАСОВ НЕНКОВ
УЛ. ИЗГРЕВ, № 5
ГР. ПЕЩЕРА
ОБЩ. ПЕЩЕРА
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че лицето Вилислава Стефанова Дечева от гр. Плевен оспори писмено на 27.07.2015 г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Дияна Стефанова Дечева.

На основание чл. 66, ал. 2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.