ДО Г-Н ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПАЧНИКОВ Ж.К. “ ДРУЖБА” № 124 ВХ. В ЕТ. 7 АП. 20 ГР. ПЛЕВЕН

705

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ПЕТКОВ ПАЧНИКОВ

Ж.К. “ ДРУЖБА”  № 124 ВХ. В ЕТ. 7 АП. 20

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЧНИКОВ,

 

            Уведомяваме Ви, че лицето Нели Цветанова Бойчева от град Плевен оспори писмено на 12 декември 2016 година подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Николай Нелиев Цветанов, роден на 07 декември 2009 година в гр.Плевен.

         На основание чл. 66, ал. 2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.