До Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ” № 28 ГР. ПЛЕВЕН

760

ДО
Г-Н ТОДОР САШЕВ ПАЧЕВ
УЛ. “ ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ”  № 28
ГР. ПЛЕВЕН
 
Уведомяваме Ви, че лицето Ася Александрова Алексиева от гр. Плевен оспори писмено на

11.07.2016г.

подаденото от Вас заявление за припознаване на детето Бисер Асев Алексиев, роден на

12.11.2014г.

в гр.Плевен.
На основание чл. 66, ал. 2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.