ДО Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19 8000 ГР. БУРГАС

751

ДО

Г-ЖА ПАРАШКЕВА НИКОЛОВА ИВАНОВА

КВ. „ЧЕРНО МОРЕ – УЛ.АТАНАС БУРОВ” № 19

8000 ГР. БУРГАС

 

Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел „Гражданска регистрация” – приемна – гише № 4 /ул. “Сан Стефано” № 1/ във връзка със Заявление за припознаване на детето Ви Злати Парашкевов Николов, роден на 26.11.1999г. в гр.Плевен.

Неявяването Ви ще се счита за съгласие и припознаването ще се впише в акта за раждане.