ДО ХАНКА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА, УЛ. „ЖИЛ БЛОКОВЕ НА АПК“ № 10, С. РАКОВСКИ

631

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 3 / 08.05.2018г.

 

ДО

ХАНКА САШЕВА АЛЕКСАНДРОВА

УЛ. „ЖИЛ БЛОКОВЕ НА АПК“ № 10

ОБЛ. ДОБРИЧ

ОБЩ. КАВАРНА

С. РАКОВСКИ

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-31 от 19.04.2018г. от Илиян Ангелов Ангелов от с.Брегаре, общ.Д.Митрополия, обл.Плевен, за припознаване на детето Анъмша Ханкова Александрова, родена на 05.04.2003г., на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.