ДО ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

409

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 6 / 14.11.2017г.

 

ДО

ИВЕЛИНА КАМЕНОВА КАМЕНОВА

УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 134

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

С. РИБЕН

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-109 от 03.11.2017г. от Павлин Ангелов Михайлов от с.Рибен, за припознаване на детето Емилия Ивелинова Каменова, родена на 24.06.2004г., на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.