ДО КРАСИМИРА ЕРОЛ АНГЕЛОВА

624

СЪОБЩЕНИЕ

№ 4 / 11.05.2018г.

 

ДО

КРАСИМИРА ЕРОЛ АНГЕЛОВА

УЛ. „9-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 36

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ПОРДИМ

С. ОДЪРНЕ

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-46 от 02.05.2018г. от Ивайло Каменов Миков от гр.Пордим, общ.Пордим, обл.Плевен, за припознаване на детето Атанаска Красимирова Ангелова, родена на 29.05.2015г., на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.