ДО МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА, УЛ. „ИГЛИКА“ № 16, гр. БЛАГОЕВГРАД

422

СЪОБЩЕНИЕ

№ 4 / 10.11.2017г.

 

ДО

МИМА АЛЬОШЕВА МИРОСЛАВОВА

УЛ. „ИГЛИКА“ № 16

ГР. БЛАГОЕВГРАД

 

 

Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-103 и ГР.49-104 от 30.10.2017г. от Сергей Николаев Сергеев от гр.Плевен, за припознаване на децата Емил Мимов Альошев, роден на 25.06.2008г. и Шехерезада Мимова Альошева, родена на 26.08.2009г., на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.