ДО МОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА КИСЬОВСКА ул. „ПЕРУНИКА” № 1 ГР. ПЛЕВЕН

690

 ДО  МОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА КИСЬОВСКА   ул. „ПЕРУНИКА” № 1   ГР. ПЛЕВЕН                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖИЦЕ КИСЬОВСКА,

            Уведомяваме Ви, че лицето Тихомир Веселинов Плачков от гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 134 вх.В ет.7 ап.25 оттегли писмено на 03.01.2017г. подаденото от него заявление за припознаване на детето Анна-Мария Моникова Кисьовска, родена на 13.08.2016г. в гр.Плевен.