ДО ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ, УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4 гр. ВРАЦА

362

СЪОБЩЕНИЕ

№ 5 / 10.11.2017г.

 

ДО

ПЕТЬО РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ

УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 30 АП.4

ГР. ВРАЦА

 

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. сте подали заявление за припознаване на детето Даяна Жени Божинова /за което не сте уведомили служителите/.

Майката, Жени Божинова Тодорова, на основание чл.66, ал.1 от СК в тримесечен срок /до 06.11.2013г./ е имала право да оспори припознаването. Оспорване е извършено на 09.08.2013г., за което Ви е било написано уведомително писмо по Ваш постоянен адрес. Писмото е върнато като неполучено и съобщение до Вас е публикувано на сайта на Община Плевен на 12.09.2013г. На основание чл.66, ал.2 от СК в тримесечен срок от публикуване на съобщението сте могли да предявите иск за установяване на произход /т.е. до12.12.2013г./

Всички последващи заявления за припознаване могат да бъдат подавани само по съдебен ред с иск за установяване на произход /т.е. чл. 66, ал.2 от СК/ и поради тази причина подаденото от Вас на 03.08.2017г. заявление за припознаване на детето Даяна Жени Божинова не може да бъде разглеждано по административен ред.