До София Павлова Маринова от с. Ясен

470

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ 7 / 22.11.2017г.

 

ДО

СОФИЯ ПАВЛОВА МАРИНОВА

УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 35 ВХ.А ЕТ.3 АП.10

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ПЛЕВЕН

С. ЯСЕН

 

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-72 от 27.07.2017г. от Веско Божидаров Димитров от с.Търнене, за припознаване на детето Галена Софиева Маринова, родена на 02.06.2008г., на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.