ДО ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА, УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27, ЕТ.1, АП.4

444

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 8 / 28.11.2017г.

 

ДО

ЖЕНИ БОЖИНОВА ТОДОРОВА

УЛ. „ГРЕНАДИРСКА” № 27 ЕТ.1 АП.4

ГР. ПЛЕВЕН

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 06.08.2013г. лицето Петьо Райчев Райчев е подало заявление за припознаване на детето Даяна Жени Божинова /за което не сте уведомили служителите/.

На основание чл.66, ал.1 от СК в тримесечен срок /до 06.11.2013г./ сте имала право да оспорите припознаването. На 09.08.2013г. сте подала заявление за оспорване на припознаването, за което е било написано уведомително писмо по постоянен адрес на господин Петьо Райчев Райчев. Писмото е върнато като неполучено и съобщение до него е публикувано на сайта на Община Плевен на 12.09.2013г. На основание чл.66, ал.2 от СК в тримесечен срок от публикуване на съобщението господин Райчев е могъл да предяви иск за установяване на произход /т.е. до12.12.2013г./.

Всички последващи заявления за припознаване могат да бъдат подавани само по съдебен ред с иск за установяване на произход /т.е. чл. 66, ал.2 от СК/ и поради тази причина подаденото от господин Райчев с Ваше съгласие на 03.08.2017г. заявление за припознаване на детето Даяна Жени Божинова не може да бъде разглеждано по административен ред.