Отказ за припознаване до Ася Алексиева

560

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 5 / 17.05.2018г.

ДО

АСЯ А. АЛЕКСИЕВА 

ГР. ПЛЕВЕН

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСИЕВА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 07.07.2016г. лицето Тодор С. Пачев е подало заявление за припознаване на детето Бисер Асев Алексиев, което Вие сте оспорили.

Всички последващи заявления за припознаване могат да бъдат подавани само по съдебен ред с иск за установяване на произход /чл. 66, ал.2 от СК/ и поради тази причина подаденото от господин Пачев с Ваше съгласие на 19.04.2018г. заявление за припознаване на детето Бисер Асев Алексиев не може да бъде разглеждано по административен ред.