Отказ за припознаване до Тодор Пачев

646

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩЕНИЕ

№ 6 / 17.05.2018г.

 

ДО

ТОДОР ПАЧЕВ

ГР. ПЛЕВЕН

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че на основание чл.64 и чл.65 от Семейния кодекс /СК/ на 07.07.2016г. сте подали заявление за припознаване на детето Бисер Асев Алексиев, което е оспорено от майката Ася Алексиева на основание чл.66, ал.1 от СК.

Всички последващи заявления за припознаване могат да бъдат подавани само по съдебен ред с иск за установяване на произход /т.е. чл. 66, ал.2 от СК/ и поради тази причина подаденото от Вас на 19.04.2018г. заявление за припознаване на детето Бисер Асев Алексиев не може да бъде разглеждано по административен ред.