Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

ДО МИТКА АНЕВА КОЛЕВА УЛ. НИКОПОЛ, № 6Б С. БУКОВЛЪК ОБЩ. ПЛЕВЕН

227

ДО МИТКА АНЕВА КОЛЕВА УЛ. НИКОПОЛ,  № 6Б С. БУКОВЛЪК ОБЩ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл.…

ДО МАРИАНА ПЕТКОВА ДАНАИЛОВА УЛ. ЮНСКО ВЪСТАНИЕ, № 14 С. ДИСЕВИЦА ОБЩ. ПЛЕВЕН

208

ДО МАРИАНА ПЕТКОВА ДАНАИЛОВА УЛ. ЮНСКО ВЪСТАНИЕ,  № 14 С. ДИСЕВИЦА ОБЩ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна –…

ДО МАРТИН ДЕТЕЛИНОВ ПЕНКОВ

211

ДО МАРТИН ДЕТЕЛИНОВ ПЕНКОВ ЖК. МЕДЕН РУДНИК, № 93, ВХ. 2 ГР. БУРГАС ОБЛ БУРГАС Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише…

ДО СВЕТЛА АНТОНОВА АСЕНОВА УЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ, № 23 ГР. ПЛЕВЕН

238

ДО СВЕТЛА АНТОНОВА АСЕНОВА УЛ. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ,  № 23 ГР. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл.…

ДО СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА АПОСТОЛОВА УЛ. ЛЮЛИН, № 2, ВХ. В ГР. БЕЛЕНЕ ОБЩ. БЕЛЕНЕ ОБЛ. ПЛЕВЕН

239

ДО СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА АПОСТОЛОВА УЛ. ЛЮЛИН,  № 2, ВХ. В ГР. БЕЛЕНЕ ОБЩ. БЕЛЕНЕ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна…

СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА ТОДОРКА КРУМОВА ИВАНОВА

206

ДО Г-ЖА  ТОДОРКА  КРУМОВА  ИВАНОВА УЛ. МАДАРА  № 19 ГР. ТРЪСТЕНИК ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен,…

ДО Г-Н МАРИН АСЕВ ВЕЛЕВ УЛ. ДЪЛБОКИЯ ПЪТ, № 2А ет.3 ап.306 ГР. ЛОВЕЧ

218

ДО Г-Н МАРИН АСЕВ ВЕЛЕВ УЛ. ДЪЛБОКИЯ ПЪТ, № 2А ет.3 ап.306 ГР. ЛОВЕЧ Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл. “Сан…

ДО Г-ЦА НАДЯ АСЕВА ВЕЛЕВА УЛ. ДЪЛБОКИЯ ПЪТ, № 2А ет.3 ап.306 ГР. ЛОВЕЧ

189

ДО Г-ЦА НАДЯ АСЕВА ВЕЛЕВА УЛ. ДЪЛБОКИЯ ПЪТ, № 2А ет.3 ап.306 ГР. ЛОВЕЧ Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл.…

ДО Г-ЖА РИЛКА ВИКТОРОВА МИТОВА

205

ДО Г-ЖА РИЛКА ВИКТОРОВА МИТОВА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, № 31 ГР. ТРЪСТЕНИК ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел…

ДО Г-ЖА КАТЯ ИВАЙЛОВА РАДКОВА УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА

204

ДО Г-ЖА КАТЯ ИВАЙЛОВА РАДКОВА УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН…

ДО Г-Н МАКСУМ КАТЕВ РАДКОВ УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА

246

ДО Г-Н МАКСУМ КАТЕВ РАДКОВ УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН…