Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

ДО ДИАНА АНГЕЛОВА, С.ДЕБОВО, ОБЩ. НИКОПОЛ, УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 10

599

ДО ДИАНА АНГЕЛОВА УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА, № 10 С. ДЕБОВО ОБЩ. НИКОПОЛ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна –…

ДО ГЕРГАНА АНГЕЛОВА, С. ДЕБОВО, ОБЩ. НИКОПОЛ, УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА” № 10

556

ДО ГЕРГАНА АНГЕЛОВА УЛ. „СТРАХИЛ ВОЙВОДА”  № 10 С. ДЕБОВО ОБЩ. НИКОПОЛ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН –…

ДО НИНА ДОБРЕВА, ГР. КОЙНАРЕ, УЛ. „ГЕОРГИ РАКОВСКИ”, № 30

538

ДО НИНА ДОБРЕВА УЛ. „ГЕОРГИ РАКОВСКИ”,  № 30 ГР. КОЙНАРЕ ОБЩ. ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЛ. ПЛЕВЕН   Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН…

ДО АСЕН ДОЧЕВ СПАСОВ Ж.К. ДРУЖБА, № 323, ЕТ. 7

579

ДО Г-Н АСЕН ДОЧЕВ СПАСОВ Ж.К. ДРУЖБА, № 323, ЕТ. 7 ГР. ПЛЕВЕН Уведомяваме Ви, че лицето Албена Бистрева Симеонова от обл. Плевен, общ. Белене, с. Деков оспори писмено на 12.10.2015 г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВА ВЕЛЕВА УЛ. КАЛА ТЕПЕ, № 21 ГР. ПОРДИМ ОБЛ. ПЛЕВЕН

446

ДО ИВА ВЕЛЕВА УЛ. КАЛА ТЕПЕ, № 21 ГР. ПОРДИМ ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл. “Сан Стефано”,…

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЙША СТАНЧЕВА

425

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЙША СТАНЧЕВА УЛ. ИСКЪР,  № 17 ГР. ПОРДИМ ОБЩ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл.…

Съобщение ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ БЛАЖЕВ

430

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ БЛАЖЕВ Ж.К. ДРУЖБА, № 134, ВХ. А ГР. ПЛЕВЕН Уведомяваме Ви, че лицето Стела Николинкова Илиева от гр. Плевен оспори писмено на 31.08.2015 г. подаденото от Вас заявление за припознаване на детето…

ДО АНЕЛИЯ ПЕТРОВА УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ, № 12 ГР. ТРЪСТЕНИК ОБЩ. ПЛЕВЕН

425

ДО АНЕЛИЯ ПЕТРОВА УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ,  № 12 ГР. ТРЪСТЕНИК ОБЩ. ПЛЕВЕН   Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна –…

ДО Г-Н ЛЮБОМИР АТАНАСОВ НЕНКОВ УЛ. ИЗГРЕВ, № 5 ГР. ПЕЩЕРА ОБЩ. ПЕЩЕРА ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

328

ДО Г-Н ЛЮБОМИР АТАНАСОВ НЕНКОВ УЛ. ИЗГРЕВ, № 5 ГР. ПЕЩЕРА ОБЩ. ПЕЩЕРА ОБЛ. ПАЗАРДЖИК Уведомяваме Ви, че лицето Вилислава Стефанова Дечева от гр. Плевен оспори писмено на 27.07.2015 г. подаденото от Вас заявление за припознаване…

ДО Г-Н ФИЛИП РУЖИНОВ ЮРИЕВ УЛ. „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ” , № 9 ГР. ПЛЕВЕН

387

ДО Г-Н ФИЛИП РУЖИНОВ ЮРИЕВ УЛ. „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ” ,  № 9 ГР. ПЛЕВЕН Уведомяваме Ви, че лицето Филис Сашева Асенова от обл. Плевен, Общ. Долна Митрополия, с Ореховица оспори писмено на 06.07.2015 г. подаденото от Вас…

ДО МИТКА АНЕВА КОЛЕВА УЛ. НИКОПОЛ, № 6Б С. БУКОВЛЪК ОБЩ. ПЛЕВЕН

330

ДО МИТКА АНЕВА КОЛЕВА УЛ. НИКОПОЛ,  № 6Б С. БУКОВЛЪК ОБЩ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише № 4 /пл.…

ДО МАРИАНА ПЕТКОВА ДАНАИЛОВА УЛ. ЮНСКО ВЪСТАНИЕ, № 14 С. ДИСЕВИЦА ОБЩ. ПЛЕВЕН

315

ДО МАРИАНА ПЕТКОВА ДАНАИЛОВА УЛ. ЮНСКО ВЪСТАНИЕ,  № 14 С. ДИСЕВИЦА ОБЩ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна –…