Съобщения по чл.65 ал.2 и чл.66 ал.1 и ал. 2 от Семейния кодекс

ДО Г-ЖА КАТЯ ИВАЙЛОВА РАДКОВА УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА

721

ДО Г-ЖА КАТЯ ИВАЙЛОВА РАДКОВА УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН…

ДО Г-Н МАКСУМ КАТЕВ РАДКОВ УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА

787

ДО Г-Н МАКСУМ КАТЕВ РАДКОВ УЛ. МАРШАЛ ТОЛБУХИН, № 51 С. ПЕТЪРНИЦА ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН…

Съобщение до г-жа Петранка Симеонова Ангелова

776

ДО Г-ЖА ПЕТРАНКА СИМЕОНОВА АНГЕЛОВА УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА № 33 ГР. ТРЪСТЕНИК ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна…

До г-ца Магдалена Юлкова Асенова ул. Назъм Хикмет № 8 гр. Искър Обл. Плевен

838

ДО Г-ЦА МАГДАЛЕНА ЮЛКОВА АСЕНОВА УЛ. НАЗЪМ ХИКМЕТ № 8 ГР. ИСКЪР ОБЛ. ПЛЕВЕН Моля, в срок от три месеца, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, да се явите в Община Плевен, Отдел ЕСГРАОН – приемна – гише…