СЪОБЩЕНИЕ ДО Али Мемишев

545

СЪОБЩЕНИЕ

№ 14 / 09.10.2018г.

 

ДО

АЛИ МЕМИШЕВ

С. ОПАНЕЦ

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕМИШЕВ,

 

            Уведомяваме Ви, че лицето Анифе Мемишева от с.Мечка оспори писмено на 17.09.2018г. подадените от Вас заявление за припознаване на децата Мемиш Мемишев и Денка Мемишева.

         На основание чл. 66, ал. 2 от СК можете в 3-месечен срок от публикуване  на настоящото съобщение да предявите иск за установяване на произход.