СЪОБЩЕНИЕ ДО ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

542

СЪОБЩЕНИЕ

№ 10 / 10.08.2018г.

 

ДО

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ОБЩ. ПЛЕВЕН

С. СТАВЕРЦИ

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-68 от 01.08.2018г. от Васил Костов от с. Ставерци, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, за припознаване на детето Митка Петрова, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.