СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВДА ИЛИЕВА

564

СЪОБЩЕНИЕ

№ 7 / 14.06.2018г.

ДО

ЕВДА ИЛИЕВА

ГР. ЛЕВСКИ

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-56 от 06.06.2018г. от Златко Илиев от гр.Левски, общ.Левски, обл. Плевен, за припознаване на детето Мария Илиева, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.