СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛОРА ТОДОРОВА

651

СЪОБЩЕНИЕ

№ 8 / 18.06.2018г.

 

ДО

ЛОРА ТОДОРОВА

ГР. ПЛЕВЕН

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-53; рег. № ГР.49-54 и рег. № ГР.49-55 от 29.05.2018г. от Борис Борисов от с. Бъркач, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, за припознаване на децата Радка Димитрова, Цветан Димитров и Исус Димитров, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.