СЪОБЩЕНИЕ ДО МАЛИНА СЛАВКОВА

487

СЪОБЩЕНИЕ

№ 12 / 03.10.2018г.

 

ДО

МАЛИНА СЛАВКОВА

ОБЩ. ПЛЕВЕН

С. БИВОЛАРЕ

 

Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-88 и ГР.49-89 от 13.09.2018г. от Милко Ангелов от с. Биволаре, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен, за припознаване на децата Севджана Славкова и Цветомир Славков, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.