Съобщение ДО МАРИАНА СЕВДЕВА МАРИНОВА

608

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

СЪОБЩЕНИЕ

№ 9 / 29.06.2018г.

 

ДО

МАРИАНА СЕВДЕВА МАРИНОВА

УЛ. „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ № 18

ОБЛ. ПЛЕВЕН

ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК

С. САДОВЕЦ

 

 

Във връзка с депозирани в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявления за припознаване, наш рег. № ГР.49-59; рег. № ГР.49-60; рег. № ГР.49-61 и рег. № ГР.49-62  от 25.06.2018г. от Спас Цецов Бешев от с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, за припознаване на децата: Даниела Марианова Севдева, родена на 24.06.2007г.; Мирослав Марианов Севдев, роден на 11.01.2010г.; Цеци Марианов Севдев, роден на 03.10.2011г. и Спасимир Марианов Севдев, роден на 21.06.2015г. , на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на децата