СЪОБЩЕНИЕ ДО СВЕТЛА АСЕНОВА

515

СЪОБЩЕНИЕ

№ 13 / 04.10.2018г.

 

ДО

СВЕТЛА АСЕНОВА

ГР. ПЛЕВЕН

 

Във връзка с депозирано в община Плевен, дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности”, заявление за припознаване, наш рег. № ГР.49-96 от 26.09.2018г. от Иво Георгиев от гр. Плевен, за припознаване на детето Ралица Антонова, на основание чл. 65, ал.2 от СК /Семеен кодекс/, Ви съобщаваме следното:

На основание чл. 66, ал.1 от СК - Родителят или навършилото четиринадесет години дете може да оспори припознаването с писмено заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние в тримесечен срок от съобщението. Ако припознаването не бъде оспорено, то се вписва в акта за раждане на детето.